โปรโมชั่นปีใหม่ อกเป็ดรมควัน 12 กล่อง ราคาพิเศษ

฿6,600.00

โปรโมชั่นปีใหม่ น่องเป็ดเยอรมัน 12 กล่อง ราคาพิเศษ

฿4,560.00

German-style cured drumsticks

Aromatic Duck

Roasted Duck

Smoked Breast Duck