อกเป็ด

น่องติดสะโพก

เนื้อสะโพก

ปีกบน

ปีกเต็ม

ปีกปลาย

ปากติดลิ้น

ขาเป็ด

บั้นท้ายเป็ด

1 2