อกเป็ด

น่องติดสะโพก

น่องเป็ด

เอ็นข้อเป็ด

เนื้อสะโพก

เอ็นน่อง

ปีกเต็ม

ปีกบน

ปีกกลาง

ปีกปลาย

ปากล่าง

ลิ้นเป็ด

1 2