เป็ดสดพร้อมย่าง XS

เป็ดสดพร้อมย่าง S

เป็ดสดพร้อมย่าง M

เป็ดสดพร้อมย่าง L

เป็ดสดพร้อมย่าง XL

เป็ดสดพร้อมย่าง XXL