เป็ดสดพร้อมย่าง L

เป็ดสดพร้อมย่าง XL

เป็ดสดพร้อมย่าง XXL

อกเป็ด

น่องติดสะโพก

เนื้อสะโพก

ปีกบน

ปีกเต็ม

ปีกปลาย

1 2 3 4