»ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี

-สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี

-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

————–

»ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สรรหา

-จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

-มีทักษะการนำเสนอ การเจรจาต่อรอง

-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

————–

»ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง

-เพศชาย

-จบการศึกษา ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า (ไม่จำกัดสาขาหากมีประสบการณ์ซ่อมบำรุงอย่างน้อย 3 ปี)

-สามารถทำงานเป็นกะได้

————–

»ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกซัพพลายเชน (Supply Chain Manager)

-จบการศึกษา ปริญญาตรี-โท สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานคลังสินค้า และขนส่งอย่างน้อย 5 ปี

-มีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

-มีภาวะผู้นำสูง

————–

»ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ/เจ้าหน้าที่ผลิต

-จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

-มีภาวะผู้นำ ความคิดวิเคราะห์

————-

**ติดต่อฝ่ายบุคคล**

เวลาทำการ ทุกวันจันทร์- วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.
เบอโทรศัพท์ 038-588-117-9 , 085-439-5444
E-mail : recruit@duckking.co.th ,jintana@duckking.co.th