»ตำแหน่ง ช่างเทคนิค 4 อัตรา

-เพศชาย

-จบการศึกษา ปวส. สาขาเครื่องกลโรงงาน เทคนิคอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-สามารถทำงานเป็นกะได้

————–

»ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนขนส่ง/หัวหน้าส่วนคลังสินค้า จำนวน 2 อัตรา

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-หัวหน้าส่วนขนส่ง มีประสบการณ์ควบคุมงานขนส่งไม่ต่ำกว่า 5 ปี

-หัวหน้าส่วนคลังสินค้า มีประสบการณ์ควบคุมงานคลังสินค้าในโรงงานอาหารไม่ต่ำกว่า 5 ปี

-มีภาวะผู้นำสูงและมีทักษะการบริหารจัดการ

————–

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี

-สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี

-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

————–

»ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ/เจ้าหน้าที่ผลิต

-จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

-มีภาวะผู้นำ ความคิดวิเคราะห์

————–

»ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สรรหา

-จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

-มีทักษะการนำเสนอ การเจรจาต่อรอง

-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

————–

**ติดต่อฝ่ายบุคคล**

เวลาทำการ ทุกวันจันทร์- วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.
โทร : 038-588-117-9 , 085-439-5444
E-mail : recruit@duckking.co.th , jintana@duckking.co.th
Facebook page : Duckking Recruitment ร่วมงานกับดั๊กคิง
Line id : @qvi5708s