»เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ/เจ้าหน้าที่ผลิต

อายุระหว่าง 21-24 ปี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

————–

»เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

อายุระหว่าง 21-26 ปี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าในโรงงานอาหารอย่างน้อย 2 ปี

มีภาวะผู้นำ ทักษะการบริหารจัดการ

————–

»เจ้าหน้าที่สรรหา

อายุ 21-27 ปี

จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

————–

»เจ้าหน้าที่ประสานงานกัมพูชา

สัญชาติ กัมพูชา

อายุระหว่าง 21 – 25 ปี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

สามารถพูดและเขียนภาษาไทยและภาษากัมพูชาได้ดี

สามารถใช้ Microsoft Office ได้

————–

»เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

อายุระหว่าง 21-25 ปี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

————–
**ติดต่อฝ่ายบุคคล**

เวลาทำการ ทุกวันจันทร์- วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.
เบอโทรศัพท์ 038-588-117-9 , 085-439-5444
E-mail : recruit@duckking.co.th ,jintana@duckking.co.th