เงื่อนไขการจัดส่ง

  1. แบบแช่แข็ง อุณหภูมิ -15 องศาเซลเซียส
  2. แบบแช่เย็น อุณหภูมิ 0-8 องศาเซลเซียส