ฟาร์มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์

เพื่อให้แน่ใจในคุณภาพของวัตถุดิบต้นทาง บริษัท ดั๊กคิง จำกัด ควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสากลในทุกขั้นตอน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในเรื่องคุณภาพ และความปลอดภัยของผู้บริโภค

พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เป็ด นำเข้าจาก Grimaud Freres ประเทศฝรั่งเศส และ Cherry Valley ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนาคุณภาพพันธุ์เป็ดมาอย่างยาวนาน ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

การเลี้ยงใน “ระบบปิด” (Closing System) ทุกขั้นตอนของการผลิตอยู่ภายใต้การควบคุมตามหลักมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

โรงฟัก

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด ผลิตลูกเป็ดในโรงฟักด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแบบ Single-Stage แยกพื้นที่เป็นสัดส่วน ควบคุมสภาวะแวดล้อมในทุกอายุการฟักด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการระบายอากาศ การควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ทำให้สามารถควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อโรคจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ลูกเป็ดที่มีคุณภาพดี มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ฟาร์มเลี้ยงเป็ดเนื้อ

เราคัดแยกลูกเป็ดคุณภาพดีเท่านั้น มาเพาะเลี้ยงในฟาร์มระบบปิด มีการควบคุมด้วยระบบ Bio security เป็นอย่างดี โดยมีสัตวแพทย์และสัตวบาล เป็นผู้ควบคุมฟาร์ม ภายใต้มาตรฐานกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด

โรงงานชำแหละ

เพื่อให้แน่ใจในคุณภาพของวัตถุดิบต้นทาง บริษัท ดั๊กคิง จำกัด ควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสากลในทุกขั้นตอน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค โรงงานได้รับมาตรฐาน GMP, HACCP, BRC มาตรฐานการส่งออก (EST-183) มาตรฐานอาหารปลอดภัย (Q), ISO 9001 และ Halal

การแปรรูป

จากคุณสมบัติของเนื้อเป็ดที่มีไขมันและคอเรสเตอรอลต่ำ สามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายไม่แพ้เนื้อสัตว์ชนิดอื่น ทั้งยังมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ เพื่อความสะดวกของผู้บริโภค บริษัท ดั๊กคิง จำกัด ได้ทำการวิจัยและพัฒนา คิดค้นเมนูจากเป็ด โดยเชฟผู้เชี่ยวชาญ จนได้ผลิตภัณฑ์เป็ดแปรรูป ทั้งรูปแบบพร้อมปรุง และปรุงสุกพร้อมรับประทาน

ผลิตภายใต้โรงงานปรุงสุกที่ได้มาตรฐานการส่งออก ( EST-284 ), มาตรฐานสากล GMP, HACCP และ Halal