“ความจริงใจและเป็นมิตร”.. เริ่มต้นตั้งแต่ภายในองค์กร DATE : 14.06.2019

ความจริงใจและเป็นมิตร..เริ่มต้นจากภายในองค์กร
“เราเชื่อว่าการปฎิบัติอย่างจริงใจและเป็นมิตรต่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง จะสามารถสร้างสังคม แห่งความสุข
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืน” ดั๊กคิงจริงใจต่อลูกค้าของเราเสมอมา
Duckking freshy’2019
.

—-
DuckKing : King of Duck
สด สะอาด ปลอดภัย จริงใจ และเป็นธรรม
สอบถามโทร.038 588 117 9
www.DuckKing.co.th
LINE : @DuckKing