งานทำบุญบริษัทประจำปี 2566 DATE : 11.05.2023

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 บริษัท ดั๊กคิง จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญ โดยในช่วงเช้าได้นิมนต์พระสงฆ์ และสามเณร สวดเจริญพระพุทธมนต์ ผู้บริหารและพนักงานร่วมถวายภัตตาหาร และพระสงฆ์ได้พรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการทำงาน แล้วในช่วงกลางวันพนักงานร่วมรับประทานอาหารพร้อมเพรียงกันภายในบริษัท