‘ดั๊กคิง’ ฉีดวัคซีนให้พนักงานครบ 2 เข็ม DATE : 26.07.2021

23 ก.ค. 2564 ‘ดั๊กคิง’ ฉีดวัคซีนให้พนักงานครบ 2 เข็ม
.
คุณนริศ ปุณยลิขิต กรรมการผู้จัดการบริษัท ดั๊กคิง จำกัด จัดหาวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม (Sinopharm)
โดยนำร่องฉีดวัคซีนให้กับพนักงาน ซึ่งพนักงานกว่า 99% ได้รับวัคซีน ตามกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า แสดงถึงความพร้อม ความสะอาดปลอดภัยของโรงงาน และสินค้าที่ลูกค้าได้รับ
.
ขอขอบคุณ บุคคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ และฉีดวัคซีนให้ในวันนี้
.