‘ดั๊กคิง’ สนับสนุนโครงการอนามัยน่าอยู่ ให้กับรพ.สต.ดอนทราย DATE : 09.10.2020

.     วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ได้มีพิธีเปิดโครงการอนามัยน่าอยู่ โดยปลัดอาวุโสอำเภอบ้านโพธิ์ ผู้บริหาร บริษัทดั๊กคิง จำกัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และชาวดอนทรายทุกท่าน ซึ่งได้มีการทำบุญ และถวายสังฆทาน ณ รพ.สต.ดอนทราย

.     ทั้งนี้ในส่วนของการบริการ ห้องสุขา ห้องน้ำผู้พิการยังไม่สะดวก และไม่เพียงพอต่อประชาชนและผู้มารับบริการ บริษัท ดั๊กคิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ บริษัทจึงทำโครงการอนามัยน่าอยู่ ให้กับ รพ.สต.ดอนทราย รวมถึงสนับสนุนช่วยเหลือ งบประมาณพร้อมดำเนินการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน 992,987.64 บาท ในการจัดทำครั้งนี้ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ และภาพลักษณ์ ของ รพ.สต ดอนทราย ให้ดีขึ้นเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งผู้มารับบริการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ดังนี้
1. ห้องสุขา 5 ห้อง ได้แก่ห้องสุขาชาย 2 ห้อง ห้องสุขาหญิง 2 ห้อง ห้องสุขาผู้พิการ 1 ห้อง
2. กันสาดรอบอาคาร
3. ห้องธนาคารอุปกรณ์ สำหรับผู้ป่วยติดบ้าน , ติดเตียง
4. ห้องจัดเตรียมอุปกรณ์ เพื่อส่งนึ่งที่ รพ.บ้านโพธิ์
5. สวนหย่อม หน้าห้องสุขา
6. ปรับปรุงสภาพและทาสีอนามัยหลังเก่า เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพและอนุรักษ์อาคารให้เป็นอาคารที่อยู่ในความทรงจำ สนับสนุนโดย บริษัท ดั๊กคิง จำกัด สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มารับบริการ พร้อมให้บริการประชาชาชน