ทำไมสินค้าของดั๊กคิงถึงมีคุณภาพที่ทุกคนไว้วางใจ…? DATE : 11.04.2018

พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เป็ดของดั๊กคิง นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส และประเทศอังกฤษซึ่งเป็นสายพันธุ์เป็ดที่มีคุณภาพและยังได้รับการยอมรับจากทั่วโลก เราจึงมั่นใจเลือกใช้นำมาเพาะเลี้ยงในระบบปิด (Closing System) ในทุกๆขั้นตอนของการผลิตอยู่ภายใต้การควบคุมตามหลักมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในเรื่องคุณภาพมั่นใจดั๊กคิงได้แน่นอนครับ

—-
DuckKing :  King of Duck
สด สะอาด ปลอดภัย จริงใจ และเป็นธรรม
สอบถามโทร.038 588 117 9
www.DuckKing.co.th
LINE : @DuckKing