ประเพณีแห่งเทียนวันเข้าพรรษาประจำปี 2561 DATE : 26.07.2018

ร่วมกันกับชุมชน ในตำบลดอนทราย ในโครงการ จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประจำปี 2561 ณ วัดดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
.
—-
DuckKing : King of Duck
สด สะอาด ปลอดภัย จริงใจ และเป็นธรรม
สอบถามโทร.038 588 117 9
www.DuckKing.co.th
LINE : @DuckKing