ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะ ทำความ สะอาดบ้านพักคนชราและตกแต่งสวน DATE : 23.05.2017

เมื่อวันที่ 22 พฤษาภาคม 2560 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ บริษัท บิ๊กดั๊กฟาร์ม จำกัด ได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะ ทำความสะอาดบ้านพักคนชรา และตกแต่งสวน ที่วัดหนองปรือ จังหวัดฉะเชิงเทรา