ลดการใช้พลาสติก โดยใช้วัสดุทดแทนจากธรรมชาติ DATE : 04.01.2020

เราเป็นส่วนหนึ่งในการลดใช้พลาสติก โดยใช้วัสดุทดแทนจากธรรมชาติ และสามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ 100%
.

—-
DuckKing : King of Duck
สด สะอาด ปลอดภัย จริงใจ และเป็นธรรม
สอบถามโทร.038 588 117 9
www.DuckKing.co.th
LINE : @DuckKing