สินค้าใหม่! สายพันธุ์เป็ดปักกิ่ง DATE : 19.03.2021

สายพันธุ์เป็ดปักกิ่ง
ทางบริษัท ดั๊กคิง จำกัด ได้พัฒนานำ “เป็ดสายพันธุ์ปักกิ่ง”  ซึ่งเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิม ควบคุมดูแลการเลี้ยงโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นการเลี้ยงในระบบปิด นน.ประมาณ 2.0-2.5 กก./ตัว

จุดเด่นของเป็ดปักกิ่ง
– เนื้อนุ่ม
– หนังบาง
– เนื้อพอดีทาน
– ทานได้ทั้งตัว โครงไม่แข็ง
– ต้นทุนต่อตัวต่ำ ตั้งราคาขายง่าย
– กลิ่นสาปน้อย
– ไม่ใช่วัคซีน หรือยาปฏิชีวนะ
– เลี้ยงในโรงเรือนปิด