#เปิดตัวอย่างสวยงาม กับ ‘งานเปิดอาคารใหม่บริษัท ดั๊กคิง จำกัด Duckking The Next Chapter’ DATE : 03.10.2022

. เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 นาย กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงทรา และนายนริศ ปุณลิขิต ประธานบริษัท ดั๊กคิง จำกัด ได้เป็นประธานในพิธี เปิดอาคารดั๊กคิง พร้อมก้าวเข้าสู่ The Next Chapter
.
. บริษัท ดั๊กคิง จำกัด ผู้ผลิตเป็ดครบวงจร ได้ทำการเพิ่มขีดความสามารถในการก้าวเข้าสู่การแข่งขันโลกธุรกิจยุคใหม่ ที่มีความทันสมัย ระดับโลก การส่งต่อธุรกิจให้คนรุ่นใหม่ ด้วยการก่อสร้างขยายห้องเย็นแบบมาตรฐานสากล การขยายโรงงาน การปรับปรุงเครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ การดูแลใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียที่ดีเยี่ยม การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่อากาศ การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เป็นแบบย่อยสลายได้ การลงระบบ ERP ระบบข้อมูลข่าวสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการควบคุมสินค้าคงคลังที่แม่นยำ การดูแลชีวิตความเป็นอยู่พนักงานให้มีคุณภาพดีขึ้น เพื่อให้พนักงานมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ทันสมัยมีความสุขสบายมากขึ้นในการทำงาน
.
. บรรยากาศภายในงานได้มีคู่ค้า ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และหน่วยงานราชการ มาเป็นเกียรติ และร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก และมีการออกบูธเกี่ยวกับเมนูเป็ด ซึ่งเป็นร้านลูกค้าของทางบริษัท ดั๊กคิง เพื่อให้ผู้มีเกียรติได้สัมผัส และรับประทานอาหารเมนูเป็ดร่วมกัน ณ บริษัทดั๊กคิง ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
.
#ดั๊กคิงDuckking #DuckkingTheNextChapter