น่องเป็ดเยอรมัน(วิธีอุ่นร้อน) DATE : 09.12.2020

น่องเป็ดเยอรมัน
วิธีปรุงเพื่อรับประทาน : แบบที่ 1 อุ่นแบบทอด (หลังจากสินค้าละลายแล้ว) – นำออกจากถุงบรรจุภัณฑ์ ทอดในน้ำมันร้อนปานกลาง อุณหภูมิ 170-180 องศาเซลเซียส ประมาณ 4-5 นาที ตักขึ้นให้สะเด็ดน้ำมัน และจัดจานเสิร์ฟ

ดูเลยคลิก 👉 อุ่นแบบทอด

แบบที่ 2 อุ่นแบบใช้หม้ออบลมร้อน (หลังจากสินค้าละลายแล้ว) – นำออกจากถุงบรรจุภัณฑ์ นำเข้าหม้ออบลมร้อน อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส ประมาณ 20 นาที และจัดจานเสิร์ฟ

ดูเลยคลิก 👉 อุ่นแบบใช้หม้ออบลมร้อน

แบบที่ 3 
อุ่นโดยหม้อทอดไร้น้ำมัน (หลังจากสินค้าละลายแล้ว) – นำออกจากถุงบรรจุภัณฑ์ นำเข้าหม้อทอดไร้น้ำมัน อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส ประมาณ 15-20 นาที และจัดจานเสิร์ฟ
ดูเลยคลิก 👉 อุ่นโดยหม้อทอดไร้น้ำมัน