อกเป็ดรมควัน (วิธีอุ่นร้อน) DATE : 09.12.2020

วิดีโอวิธีอุ่นร้อน 👉 อกเป็ดรมควันอุ่นร้อนโดยไมโครเวฟ

อกเป็ดรมควัน
วิธีปรุงเพื่อรับประทาน :
แบบที่ 1 อุ่นแบบใช้หม้ออบลมร้อน (หลังจากสินค้าละลายแล้ว) – นำออกจากถุงบรรจุภัณฑ์ นำเข้าหม้ออบลมร้อน อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส ประมาณ 3-5 นาที หั่นสไลด์เป็นชิ้น และจัดจานเสิร์ฟ
แบบที่ 2 อุ่นโดยใช้ไมโครเวฟ (หลังจากสินค้าละลายแล้ว) – นำออกจากถุงบรรจุภัณฑ์ ใส่เครื่องไมโครเวฟใช้ความร้อน 1,300 วัตต์  ประมาณ 1-1.5 นาที สไลด์เป็นชิ้น และจัดจานเสิร์ฟ