อกเป็ดแดดเดียว ด้วยหม้อทอดไร้น้ำมัน DATE : 22.06.2021

ทอดกุนเชียงเป็ด ในหม้อทอดไร้น้ำมัน

ส่วนผสม
1. อกเป็ดแดดเดียว By Duckking

วิธีทำ
1. นำอกเป็ดแดดเดียว มาละลายน้ำแข็ง
2. นำใส่หม้อทอดไร้น้ำมัน ใช้ไฟอุณหภูมิ 200 องศา เวลา 10 นาที