เป็ดสดล้วงเครื่องใน

เป็ดพร้อมย่างตัดคอและหัว

เนื้อน่องติดสะโพกอัดแท่ง

ลิ้นเป็ด

หัว และคอ

บั้นท้ายเป็ดไม่มีกระดูก

หนังสะโพกบั้นท้าย

เนื้ออกเป็ดสเต็ก

เนื้ออกเป็ดติดปีกบน

น่องติดสะโพก

เนื้ออกอัดแท่ง

เศษเนื้อเป็ด

1 2