โปรโมชั่น ซื้อ 2 กล่องขึ้นไป ฟรีค่าจัดส่ง

อกเป็ด

น่องเป็ด

น่องติดสะโพก

เอ็นข้อเป็ด

เอ็นน่อง

เนื้อสะโพก

ปีกเต็ม

ปีกกลาง

ปีกบน

1 2 3 4 5 6