เนื้อเป็ดบด

มันเปลวเป็ด

มันหนังเป็ด

ไส้อ่อน

ไส้ใหญ่

เป็ดสดล้วงเครื่องใน

เป็ดพร้อมย่างตัดคอและหัว

เนื้อน่องติดสะโพกอัดแท่ง

ลิ้นเป็ด

หัว และคอ

บั้นท้ายเป็ดไม่มีกระดูก

หนังสะโพกบั้นท้าย

1 2 3 4 5 6 7 8